توجه

با توجه به تعداد بازی های زیاد , فقط بازی های معروف دسته بندی شده است
در صورتی که عکس بازی مورد نظرتون نیست با فروشگاه هماهنگ کنید
برای نصب بازی جدید , تمام بازی های قبل پاک میشوند و امکان نگه داشتن بازی ها وجود ندارد.
-جهت اطلاع از حجم بازی ها بر روی عکس بازی مورد نظر کلیک کنید.

1403/02/23

تاریخ بروزرسانی

+400

تعداد بازی های آفلاین موجود: